ค่าธรรมเนียมต่างๆ
อัตราค่าธรรมเนียม

ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม
ลูกค้าสามารถทำการฝากเงินเพื่อชำระค่าธรรมเนียมต่างๆโดยผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ (กระแสรายวัน)  ตามรายชื่อธนาคาร, สาขา และ เลขที่บัญชี ด้านล่างนี้  
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์  เลขที่บัญชี 152-3-12457-4
  • ธนาคารกรุงศรี สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์  เลขที่บัญชี 285-0-01814-4
  • ธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ  เลขที่บัญชี 000-6-14954-5
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหลังสวน  เลขที่บัญชี 082-1-09418-6
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ  เลขที่บัญชี 049-3-14375-0
  • ธนาคารทหารไทย สาขาราชประสงค์ เลขที่บัญชี 011-1-08588-2 
คำนวณค่าคอมมิชชั่น