การฝากเงิน
Payment Gateway คืออะไร

*ลูกค้าต้องเซ็นสัญญาเพื่อขอเปิดใช้บริการดังกล่าวก่อนใช้งาน ซึ่งได้เตรียมไว้ในขั้นตอนการเปิดบัญชีแล้ว
*สำหรับลูกค้าธนาคารกรุงศรีฯ จะสามารถฝากเงินเป็นหลักประกันสูงสุดได้วันละไม่เกิน 20,000,000 บาท
*ลูกค้าที่มีบัญชีของธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถสมัครบริการนี้ได้โดยผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคาร ท่านสามารถดูขั้นตอนการสมัครได้ที่ “การเปิดใช้บริการ ATS ผ่านตู้เอทีเอ็ม”


 
การใช้งาน Payment Gateway ผ่านเว็บไซต์
การใช้งาน Payment Gateway ผ่าน Streaming
ขั้นตอนการเปิดใช้บริการ ATS และ Payment Gateway ผ่านตู้ ATM / Internet Banking
ลูกค้าสามารถดูรายละเอียด ขั้นตอนการเปิดใช้บริการ ATS และ Payment Gateway ผ่านตู้ ATM โดยสามารถดูรายละเอียดแต่ละธนาคารตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ 

เปิดใช้บริการ ATS และ Payment Gateway ผ่านตู้ ATM / Internet Banking เปิดใช้บริการ ATS ผ่านตู้ ATM
การฝากเงินหลักประกันผ่านช่องทาง Bill Payment
อีกหนึ่งช่องทางที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการฝากหลักประกันโดยลูกค้าสามารถดูขั้นตอนการโอนหลักประกันผ่านช่องทาง Bill Payment ของแต่ละธนาคารได้ที่นี่ 
ช่องทางการแจ้งฝากเงิน ในการฝากเงินผ่านตู้ ATM หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร
ช่องทางการหักค่าขายจากบัญชี Cash Account
อีกช่องทางในการฝากเงินหลักประกันที่ท่านสามารถทำได้ คือ การแจ้งการนำค่าขายจากบัญชี Cash account มาเป็นเงินหลักประกันซึ่งสามารถทำได้โดย
  •    ล็อคอินเข้าใช้งานจากหน้าเว็บไซต์ sbito.co.th 
  •    ไปที่หัวข้อ อิเล็กทรอนิกส์ แล้วเลือก “แจ้งฝาก/ถอน เงิน” 
  •    เลือก “ฝากเงินโดยค่าขายหลักทรัพย์ ที่รับจากบัญชีเงินสด” และกรอกข้อมูลการฝากเงิน
  •    เลือก “รายการค่าขายหลักทรัพย์ที่ต้องการ”
  •    กด “ถัดไป” เพื่อทำการยืนยัน

 
ช่องทางการใช้ ATS ฝากเงิน (หลักประกัน)
ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการใช้ ATS เพื่อฝากเงินหลักประกันได้ ที่นี่ 
คำนวณค่าคอมมิชชั่น